Ventilation
Ett modernt boende nära naturen Vi hoppas att du kommer ha många fina stunder och trivas i ditt hem hos BRF Berwald, en förening vi är stolta över!
VENTILATION

I Brf Berwald Hestra finns ett balanserat system för ventilation installerat, ett så kallat FTX-system. Det är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, som ger dig full kontroll över mängden friskluft som tillförs ditt hem – ett stabilt, flexibelt och kostnadseffektivt system. I ett hus med FTX- finns det ett kanalsystem som transporterar bort använd luft och tillför ny frisk luft. Men innan den uppvärmda inomhusluften lämnar systemet, passerar den ett värmeåtervinningsbatteri, som använder energin i frånluften till att värma upp den kalla inkommande luften. På detta sätt sparar man energi samtidigt som inomhusluften blir bättre.

TILLUFT OCH FRÅNLUFT

Tilluftsventiler placeras i vardags- och sovrum och frånluftsventilerna i badrum, toalett och tvättstuga. Det betyder att luften kommer in där den ska och ditt FTX-system ser till att den tillförda uteluften ligger temperaturmässigt mycket nära rumstemperaturen. Du får därmed en mycket skön luftomväxling och hög komfort, med minimal risk för kallras.

Med ett FTX-system återvinner du mellan 50-80 procent av den värme som du behöver tillföra luften, vilket innebär en besparing på 5 000-7 000 kWh på år för en normalstor villa, radhus eller lägenhet.

SKÖTSEL AV VENTIL

Ett FTX-system bygger på att man kontrollerar tilluft och frånluft. Ett OVK-protokoll har utfärdats på ert system vilket innebär att en injusterare har justerat in ert system för att uppfylla myndigheternas krav på luftväxling inomhus. Det är därför av yttersta vikt att ni själva inte justerar luftflöden genom ventiler, detta kan orsaka att systemet inte fungerar som det ska och erfordrar att en fackman kommer och justerar in på nytt. Se era skötselanvisningar vad avser filter till de tilluftsventiler som sitter bakom radiatorerna.

KONDENS PÅ FÖNSTER

Fönstren i lägenheten har god isoleringsförmåga, det vill säga lågt U-värde. Den här typen av fönster kan ibland få kondens på ytterrutans utsida. Det händer framför allt under hösten efter en klar och kall natt speciellt också på norra sidan. Glasets utsida blir då ännu kallare än uteluften, därför uppstår kondens. Oftast är denna begränsad till fönsterrutans nederkant och är ett bevis på att isolerglasen fungerar som de ska. Kondensen försvinner så snart uteluften värms upp.