Kontakt
Ett modernt boende nära naturen Vi hoppas att du kommer ha många fina stunder och trivas i ditt hem hos BRF Berwald, en förening vi är stolta över!
STADGAR

Här finns vid inflyttningen viktig information i form av föreningens stadgar. Tillsammans med den ekonomiska planen utgör stadgarna grunden i föreningens verksamhet. Kompletterande information finns i ditt eget upplåtelseavtal.

REGELVERK

Allra ytterst är det två lagar som styr hur en bostadsrättsförening ska fungera – bostadsrättslagen samt lagen om ekonomiska föreningar. Anledningen till att det behövs två är att bostadsrättsföreningar inom vissa områden skiljer sig från övriga ekonomiska föreningar.

Bostadsrättslagen reglerar bland annat frågor kring upplåtelse, överlåtelser samt rättigheter och skyldigheter. Lagen om ekonomiska föreningar fokuserar i stället på medlemskap, styrelsens arbete, beslutsgångar och föreningsstämmans innehåll.
Båda lagarna hittar du på www.lagen.nu.

KONTAKT / ARBETSGRUPP

CERNERA:

Felix Smith: felix.smith@cernera.se
Alexandra Eckard: alexandra.eckard@cernera.se

ARBETSGRUPPEN:

Erik Karlsson
Uros Duvnjak
Kent Ivarsson
Viktor Lundberg
Anna Bengtsson
Mattias Trostek

Arbetsgruppen består av ett antal representanter som anmält sig själva för att vara delaktiga och påverka föreningen.