Felanmälan
Ett modernt boende nära naturen Vi hoppas att du kommer ha många fina stunder och trivas i ditt hem hos BRF Berwald, en förening vi är stolta över!
KUNDSERVICE OCH FELANMÄLAN

Tänk på att läsa igenom dokumentet ”Vem ansvarar för vad?” innan du gör en felanmälan. Vissa kostnader står föreningen för och andra kostnader som kan uppstå i samband med åtgärdade felanmälningar, får du som bostadsrättsinnehavare själv bekosta. Sammanfattningsvis kan man säga att föreningen tar hand om huset och bostadsrättsinnehavaren tar hand om det inre underhållet i bostaden.

Är det garantiärenden under garantitiden så ska dessa anmälas via formuläret för att få en korrekt dokumentation/ ärendehantering. Du kan läsa mer om detta under ”GARANTIER”.

FELSÖKNING VITVAROR

Du kan själv åtgärda många eventuella fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. Läs mer på hemsidan för tillverkaren av vitvaran.

FELANMÄLAN TV, TELEFONI OCH BREDBAND

www.telia.se